Code-M | Zorg voor verandering


Welkom bij Code-M, de persoonlijke formule voor Verandermanagement en Advies in Zorg en Welzijn. Gespecialiseerd op het gebied van Zelfsturing en Aanbestedingen in het kader van de zorgveranderingen, zoals de WMO.
Code-M, Zorg voor verandering

Advies


Ik analyseer en adviseer welke rol bij welke organisatie past of beter, welke rol past bij de fase waarin een organisatie zich bevindt. Mijn kracht is om vanuit de praktijk visie en een theoretisch kader te ontwikkelen. Vanuit directe betrokkenheid met het primaire proces maak ik een natuurlijke verbinding met de visie van een organisatie.

Ik ben gericht op de toekomst en kan de stip aan de horizon plaatsen, de weg er naartoe vaststellen en bewandelen. Als strategisch adviseur maak ik een heldere contextanalyse als vertrekpunt van mijn organisatieadvies.

Verander Management


U huurt mij in voor project- en managementfuncties en als adviseur, vooral voor het structureren en organiseren van zorgprocessen. Binnen de aanpak van zorgprocessen kan ik verschillende rollen vervullen, zoals coach van teams, als manager, als adviseur, als project- en als procesmanager.

Professional Organizing


Chaos ordenen; rust en ruimte en tijd voor plezier of taken die nu blijven liggen.

Code-M begeleidt en ondersteunt mensen naar meer ruimte in hun hoofd, letterlijk in huis of kantoor. Dit kan zijn na een verandering in uw leven (gezinsuitbreiding, samenvoeging van twee huishoudens, een verbouwing, scheiding of het overlijden van iemand in de directe omgeving) maar ook in uw dagelijkse leven waarin u werk en privé probeert te combineren en tijd tekort komt.

Het doel is dat u daarna meer ruimte en tijd over heeft voor de zaken die u van belang vindt en plezierig vindt om te doen. Code-M helpt u ordenen en structuur aanbrengen, gaat letterlijk met u aan de slag, op zo’n manier dat u zelf ordent en organiseert en dit daarna zelf kunt volhouden.

Ervaring


(Project)managementervaring in de branche Zorg en Welzijn. Ruime ervaring met veranderingstrajecten in de Zorg, o.a. veranderingen rondom Kleinschalig Wonen en Zelfsturing. Ervaring met aanbestedingen in het kader van de zorgveranderingen, zoals de WMO en de ZVW.

Ervaren in het (re)organiseren van vestigingen en afdelingen, structuur aanbrengen binnen een organisatie. Bekend met de kaders van certificeringstrajecten (bijv. HKZ) en de Norm Verantwoorde Zorg. Actuele kennis van de Zorgfinanciering.

Recent


Recente opdrachten, Aanbevelingen, Inspiratie

De M van Code-M


Mariëlle Plasmeijer is de persoon achter Code-M.
Zij vindt het leuk om uitdagingen aan te gaan, te puzzelen, te organiseren, te ordenen, zodanig dat een ander hier blij van wordt. Zij houdt van praktisch aan de slag gaan, doelgericht en resultaatgericht. Daarbij is zij in staat om binnen organisaties mee te bewegen.
Herkenbare kwaliteiten zijn lef, ondernemend, loyaal, kritisch en het organisch vermogen om visie te wortelen in de praktijk en vanuit de praktijk visie te ontwikkelen.
Ondernemend vermogen om ‘gewoon’ aan de slag te gaan met teams en projecten. Hiermee maakt zij de match tussen de koers van de organisatie en de mogelijkheden op de werkvloer.

Sinds 2007 vindt zij haar uitdaging in haar werk als zelfstandig ondernemer; de combinatie van advies en verandermanagement & professional organizing.
Haar vrije tijd besteedt zij aan tennissen, reizen, lezen én natuurlijk puzzelen.

Werkwijze


Hoe gaat Code-M te werk.

Code-M maakt een persoonlijke afspraak om de opdracht te verhelderen.

Aan de hand van deze inventarisatie volgt een offerte met de opdrachtformulering en de daarbij behorende kosten. Gaat u met de offerte akkoord, dan volgt een definitieve opdrachtbevestiging, die wij beiden ondertekenen.

Code-M maakt een plan van aanpak met heldere doelstellingen en een actieplan.

Een tussentijdse evaluatie hoort hier ook bij, indien nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.

Aan het eind van de opdracht volgt een evaluatie waarin bekeken wordt of de doelstellingen van de opdracht gehaald zijn.

Voor de kosten ontvangt u altijd een factuur.

Contact


Code-M | Zorg voor Verandering

06 – 441 640 29
info@code-m.nl
www.code-m.nl

Bent u geïnteresseerd? Heeft u nog vragen?
Wilt u het uitgebreide CV ontvangen?
Iets anders?

Neem dan gerust contact op met Code-M. U krijgt altijd én zo snel mogelijk een reactie.